HOTLINE: 08.38 729 995

Tin tức

Niên vụ cà phê 2015-16: Khó giữ được sản lượng

Với Dịch bệnh hại kiệt quệ do hạn hán, công ty chúng tôi có những sản phẩm hỗ trợ cho cây trồng như sau: - Bệnh khô cành, khô quả, nấm hồng, thán thư, đốm mắt cua, rỉ sắt --> sử dụng CurenoxOC 85, Metaxyl 25WP, Bordeaux M 25WP, Nano-Kito - Trường hợp rệp sáp mềm xanh nên sử dụng Neem Nim Xoan Xanh, Go Good One, Gc-Mite - Với tuyến trùng đã có Stop - Neem Nim Xoan Xanh, rệp vẩy nâu có thể dùng Neem Nim Xoan Xanh và Go Good One . rụng quả sinh lý hiệu quả với sản phẩm Miracle-Gro + ProGibb .Liên hệ kỹ thuật: 0903923967

Bình Phước: Nông dân đang mạo hiểm với hồ tiêu giống lạ Malaysia

Đăng bởi tin tức nông nghiệp 26/09/2015

Sẽ thành lập Quỹ phát triển cà phê Việt Nam

Đăng bởi tin tức nông nghiệp 22/08/2015

Hạn chế héo xanh cà chua

Tin tức nông nghiệp 13/08/2015

Đơn Dương: 72% diện tích rau, hoa được ứng dụng công nghệ cao

Đăng bởi tin tức nông nghiệp 05/08/2015

689 ha Cà phê bị bệnh rụng quả

Đăng bởi tin tức nông nghiệp 22/07/2015

Các nhà cung cấp nước ngoài

Các sản phẩm hiện đang lưu hành