PHÂN BÓN LÁ Miracle-Gro 30-10-10+TE

Thành phần:

  Nts 30%
  P2O5hh 10%
  K2Ohh 10%
  Boron  0,02%
  Sắt 0,325%
  Đồng 0,07%
  Magan 0,05%
  Kẽm 0,07%
  Moly 0,0005%
Quy cách đóng gói:

30g, 200g, 500g

Công dụng

Miracle-Gro 30-10-10+TE là phân bón lá cao cấp được cây hấp thu và lưu dẫn cực nhanh sau khi phun, nên đáp ứng kịp thời nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng.
Phun Miracle-Gro 30-10-10+TE giúp thân lá phát triển mạnh, tăng diệp lục tố cho cây, ngăn ngừa sự rụng lá, vàng lá, trái lớn nhanh, đẹp vỏ.
Miracle-Gro 30-10-10+TE giúp cây đâm chồi mạnh, mập chồi, xanh cành.

Hướng dẫn sử dụng

Cây trồng
Công dụng
Cách dùng
Cây trồng

Cây có múi

Công dụng

-Gia tăng chất diệp lục tố, thúc đẩy tăng trưởng

-Kích thích trái lớn nhanh, đạt kích cỡ tối đa, màu sắc đẹp…

Cách dùng

-Pha 200g cho phuy 200 lít

-Kết hợp với ProGibb 10SP phun giai đoạn nhú đọt để kích thích đọt non phát triển đồng đều, mập đọt

-Phun định kỳ 7-10 ngày/lần giai đoạn mang trái

Cây trồng

Cây xoài

Công dụng

-Kích thích cây ra đọt non, mập đọt

-Chống rụng trái non, kích thích lớn trái

Cách dùng

-Pha 200g cho phuy 200 lít nước

-Kết hợp với ProGibb 10SP (10g/200 lít) phun vào giai đoạn lấy tược non.

-Kết hợp với Kombi-FK ( 25g/200 lít)

-Phun định kỳ 10-15 ngày/lần vào giai đoạn mang trái

Cây trồng

Thanh long

Công dụng

-Phát triển mạnh chồi, cành

-Dưỡng trái

Cách dùng

-Pha 20g/16 lít nước

-Phun ướt đều thân, cành vào thời điểm cần lấy cành

-Phun vào các giai đoạn phát triển của trái.

-Kết hợp với ProGibb 10SP để tăng thêm hiệu quả

Cây trồng

Sầu riêng

Công dụng

-Kích thích cây ra đọt non, mập đọt

-Chống rụng trái non, kích thích lớn trái

Cách dùng

-Pha 200g cho phuy 200 lít nước

-Kết hợp với ProGibb 10SP (10g/200 lít) phun vào giai đoạn sau thu hoạch để kích thích cây ra tược mới.

-Kết hợp với Kombi-FK (25g/200 lít)

-Phun định kỳ 10-15 ngày /lần vào giai đoạn trái non