ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG Super Culta Mix 15WP

Thành phần:

Paclobutrazol 150g/kg
Quy cách đóng gói:

500g, 1kg

Công dụng

Super Culta Mix 15WP là chất gây ức chế sự tăng trưởng đối với cây trồng. Khi xử lý Super Culta Mix 15WP sẽ làm cho cây trồng tăng trưởng chậm, thúc đẩy phát triển mầm hoa, cho cây ra hoa nhiều và ra hoa đồng loạt.
Super Culta Mix 15WP gây ức chế quá trình sinh tổng hợp Gibberelin nên hạn chế phát triển chiều cao cây, giúp lúa cứng cây, chống đổ ngã, tăng độ mập cho thân.
Kích thích lúa đẻ nhánh nhiều, đẻ nhánh tập trung, tăng số chồi hữu hiệu, tăng số bông/m2.

Hướng dẫn sử dụng

Cây trồng
Công dụng
Cách dùng
Cây trồng

Cây Xoài

Công dụng

-Phân hóa mầm hoa

Cách dùng

-Liều lượng: 100-300g/cây, tùy theo tuổi cây và tình trạng sinh trưởng của cây.

-Làm bồn xung quanh gốc, từ gốc ra 40-50 cm. Pha thuốc với 10-15 lít nước tưới vào gốc cây khi lá lụa có màu đọt chuối (15-20 ngày tuổi).

-Tưới nước liên tục trong vòng 1 tuần (1 ngày/lần) để cây hấp thu thuốc hoàn toàn.

Cây trồng

Sầu Riêng

Công dụng

-Phân hóa mầm hoa

Cách dùng

-Pha 1kg/200 lít nước, phun ướt đều thân lá khi cơi đọt cuối chuyển từ lá lụa sang lá trưởng thành.

-Phun Super Culta Mix 15WP cho hiệu quả cao khi xiết nước tốt và đậy mặt líp bằng nylon.

Cây trồng

Cây lúa

Công dụng

-Kích thích đẻ nhánh

-Hạn chế chiều cao

-Chống đổ ngã…

Cách dùng

-Pha 50g/bình 25 lít nước

-Phun vào giai đoạn 25-30 ngày và 35-40 ngày sau khi sạ.

-Hoặc trộn với phân nón (0.5kg/ha) trong lần bón đợt 2.