ĐIỀU HOÀ SINH TRƯỞNG Sure 99+

Thành phần:

Đạm tổng số (Nts ) 33%
Lưu huỳnh (S) 33%
Độ ẩm 0.4%
Quy cách đóng gói:

1kg

Công dụng

Sure 99+ là chất điều hòa sinh trưởng, giúp phá hủy miên trạng, đánh thức chồi ngủ giúp cây ra tược và ra hoa đồng loạt.
Sure 99+ làm rụng lá già, được sử dụng để điều khiển ra hoa trái vụ, kích thích cây ra hoa sau khi xử lý paclobutrazol.

Hướng dẫn sử dụng

Cây trồng
Công dụng
Cách dùng
Cây trồng

Sầu riêng

Công dụng

-Phá miên trạng chồi ngủ (mầm bị nín do thời tiết bất lợi).

-Kích thích ra hoa.

Cách dùng

-Pha Sure 99+ (300g/200 lít) phun trực tiếp vào thân, cành, những vị trí sẽ mang trái.

Cây trồng

Cây Xoài

Công dụng

-Đâm tược đồng loạt

-Kích thích ra hoa

Cách dùng

-Pha 1kg/200 lít, phun đều lên tán lá vào thời điểm cần lấy tược.

-Pha 1kg/200 lít nước, phun đều lên tán lá sau khi lá già (lá có màu xanh thẫm, gân nổi rõ, mép lá gợn sóng; bóp lá trong tay thấy giòn) và đầu cành nhú cựa gà.

Cây trồng

Cây Điều

Công dụng

-Làm rụng lá già.

-kích thích ra hoa

Cách dùng

-Pha 1 kg/phuy 200 lít. Phun ướt đều tán lá khi lá già bắt đầu rụng.