THUỐC TRỪ BỆNH CÂY TRỒNG Ri Zasa 3SL

Thành phần:

Oligo-chitosan 3g/l
Quy cách đóng gói:

100ml, 500ml, 1 lít

Công dụng

Ri Zasa 3SL là thuốc trừ bệnh sinh học tác động theo cơ chế kích kháng, có khả năng phòng trừ hữu hiệu các loại bệnh trên cây trồng.
Ri Zasa 3SL được sử dụng để phòng trừ các loại bệnh như: thối ngọn mía, mốc xám dâu tây, đạo ôn, lem lép hạt trên lúa, bệnh phấn trắng, rỉ sắt trên đậu hà lan, mốc sương trên cà chua.
Ri Zasa 3SL còn được dùng làm thuốc kích thích sinh trưởng cây trồng, giúp thúc đẩy quá trình sinh trưởng trong tất cả các giai đoạn khác nhau của cây trồng.
Sử dụng Ri Zasa 3SL xử lý hạt giống sẽ làm tăng tỷ lệ nẩy mầm từ 88% (đối chứng không xử lý) lên 94.4%, sinh khối tươi của mạ non tăng từ 1.18g/cây lên 1.70g/cây và giúp lúa ngoi nước tốt trong giai đoạn đầu.

Hướng dẫn sử dụng

Cây trồng
Công dụng
Cách dùng
Cây trồng

Chè

Công dụng

-Kích thích sinh trưởng

Cách dùng

-Pha 20ml/16 lít nước (250ml/phuy 200 lít nước). Phun ngừa định kỳ hoặc phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện.

Cây trồng

Mía

Công dụng

-Bệnh thối ngọn

-Kích thích sinh trưởng

Cách dùng

-Pha 20ml/16 lít nước (250ml/phuy 200 lít nước). Phun ngừa định kỳ hoặc phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện.

Cây trồng

Dâu tây

Công dụng

-Bệnh mốc xám

-Kích thích sinh trưởng

Cách dùng

-Pha 20ml/16 lít nước (250ml/phuy 200 lít nước). Phun ngừa định kỳ hoặc phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện.

Cây trồng

Lúa

Công dụng

-Đạo ôn, lem lép hạt

-Kích thích sinh trưởng

Cách dùng

-Pha 20ml/16 lít nước (250ml/phuy 200 lít nước).

-Xử lý hạt giống trước khi sạ.

-Phun lập lại vào giai đoạn 25 ngày sau sạ.

Cây trồng

Đậu hà lan

Công dụng

-Phấn trắng, rỉ sắt

-Kích thích sinh trưởng

Cách dùng

-Pha 20ml/16 lít nước (250ml/phuy 200 lít nước).

-Xử lý hạt giống trước khi gieo.

-Phun lập lại vào giai đoạn 20 ngày sau khi gieo.

Cây trồng

Cà chua

Công dụng

-Bệnh mốc sương

-Kích thích sinh trưởng

Cách dùng

-Pha 20ml/16 lít nước (250ml/phuy 200 lít nước).

-Xử lý hạt giống trước khi gieo.

-Phun lập lại vào giai đoạn 20 ngày sau khi gieo.