PHÂN BÓN LÁ Ferti XP 15-30-15+TE

Thành phần:

  N  15%
  P2O5 30%
  K2O 15%
  B 100ppm
  Cu 30ppm
  Fe 100ppm
  Mn 200ppm
  MgO 0.04%
  Zn 50ppm
Quy cách đóng gói:

2.27Kg

Công dụng

Ferti XP 15-30-15+TE giúp cây phát triển xanh tốt, quang hợp mạnh. Kích thích cây ra hoa nhiều, chống rụng hoa và trái non. Làm tăng năng suất và chất lượng trái cây và rau củ.

Ferti XP 15-30-15+TE cho lúa đâm chồi khỏe, đẻ nhiều nhánh hữu hiệu, trổ thoát, làm tăng tỷ lệ hạt chắc, không bị lem lép hạt.

Hướng dẫn sử dụng

Cây trồng
Công dụng
Cách dùng
Cây trồng

Cây lương thực

Công dụng

-Kích thích đẻ nhánh

-Mập đòng, trổ đều

-Chắc hạt

Cách dùng

-Liều lượng: 0.5kg/ha/lần.

-Pha 20g/16 lít, phun ướt đều thân lá.

-Lượng nước phun từ 320-400 lít/ha.

-Phun vào giai đoạn 20-30 ngày 55-60 ngày.

Cây trồng

Cây ăn trái & cây công nghiệp

Công dụng

-Chống rụng trái non

-Giúp trái lớn, đồng đều

-Trái có mẫu mã, màu sắc đẹp.

Cách dùng

-Liều lượng 1kg/ha/ lần.

-Pha 250g/phuy 200 lít.

-Phun vào giai đoạn trước khi ra hoa.

-Giai đoạn dưỡng trái: 7-10/lần

Cây trồng

Rau màu

Công dụng

-Ra hoa nhiều, chống rụng trái non

-Tăng sinh khối rau quả khi thu hoạch.

Cách dùng

-Liều lượng: 0.5kg/ha/lần.

-Pha 20g/16 lít, phun ướt đều thân lá.

-Lượng nước phun từ 320-400 lít/ha.

-Phun vào giai đoạn 20-25 ngày 45-90 ngày.

-Phun định kỳ 7-10 ngày/lần.

Cây trồng

Hoa & cây kiểng

Công dụng

-Phát triển nhiều mầm hoa

-Hoa lên màu đẹp

Cách dùng

-Liều lượng: 0.5kg/ha/lần.

-Pha 20g/16 lít, phun ướt đều thân lá.

-Phun vào giai đoạn hoa sắp nở.

-Phun định kỳ 7-10 ngày/lần sau khi hoa nở.