PHÂN BÓN LÁ Nutrivant Rice 0-46-30+2MgO+0.2B

Thành phần:

  P2O 46%
  K2O  30%
  Boron 0,2%
  MgO 2%
Quy cách đóng gói:

50g, 70g, 500g

Công dụng

Nutrivant Plus Rice thúc đẩy lá non mau gìa. Giúp cây hạn chế ra đọt non, phát triển nhiều mầm hoa, cây ra hoa đồng loạt và tăng sức sống hạt phấn.
Nutrivant Plus Rice giúp dai cuống, nên hạn chế hiện tượng trụng trái non, trái mỏng vỏ, ngọt nước, mẫu mã đẹp, tươi lâu.
Nutrivant Plus Rice kích thích bộ rễ phát triển mạnh, nhờ đó cây hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn, làm tăng năng suất và chất lượng nông sản.
Đặc biệt Nutrivant Plus Rice với khả năng loang trải và bám dính tốt, giúp cây hấp thụ cực nhanh, sau khi phun 1 giờ đồng hồ nếu gặp mưa thì không cần phun lại.

Hướng dẫn sử dụng

Cây trồng
Công dụng
Cách dùng
Cây trồng

Cây có múi

Công dụng

-Thúc đẩy lá non mau gìa.

-Cây ra hoa nhiều, đồng loạt và tăng sức sống hạt phấn.

-Chống rụng trái non, trái mỏng vỏ, ngọt nước.

Cách dùng

-Pha 500-800g/ 200 lít nước.

-Phân hóa mầm hoa: Phun 3-4 lần trước khi kích hoa.

-Dưỡng trái: Phun định kỳ 15 ngày/ lần khi trái đã phát triển thành thục.

Cây trồng

Cây xoài

Công dụng

-Thúc đẩy già lá đồng loạt.

-Phân hóa mầm hoa

Cách dùng

-Pha 500-800g/ 200 lít nước.

-Phun từ 2-3 lần khi lá phát triển thành thục (lá có màu xanh).

Cây trồng

Thanh long

Công dụng

-Cứng cành, xanh cành, tăng khả năng quang hợp.

-Phân hóa mầm hoa.

Cách dùng

-Pha 50-80g/ 16 lít nước.

-Phun ướt đều cành trước khi chông đèn 10 ngày, phun lại lần 2 trước khi rút đèn 7 ngày.

Cây trồng

Sầu riêng

Công dụng

-Thúc đẩy già lá đồng loạt.

-Phân hóa mầm hoa.

-Khống chế đọt non (chặn đọt)

Cách dùng

-Pha Nutrivan Plus Rice (500-800g/ 200 lít) + Nutac Super-K (300g/ 200 lít).

-Phun từ 2-3 lần, cách nhau 7 ngày.

-Pha Nutrivant Plus Rice (2kg/ 200 lít) + Nutac Super-K (500g/200 lít), phun khi cây đang ra hoa nhưng vẫn ra đọt.

Cây trồng

Cây lúa

Công dụng

-Đẻ nhiều nhánh hữu hiệu.

-Tăng số hạt trên bông.

-Tăng tỉ lệ hạt chắc.

Cách dùng

-Pha 50-80g/ 16-25 lít nước.

  • Lần 1: bắt đầu giai đoạn đẻ nhánh.
  • Lần 2: giai đoạn làm đòng.
  • Lần 3: giai đoạn sau trổ.