PHÂN BÓN VI LƯỢNG Kombi-FK Dạng Chelate

Thành phần:

Fe 3.0%
Zn 2.6%
Mn 2.6%
B 3.0%
Cu 0.5%
Mo 0.05%
Quy cách đóng gói:

Gói 25Gr

Công dụng

Kombi-FK chứa đầy đủ các nguyên tố vi lượng cần thiết cho cây trồng. Kombi-FK cung cấp vi lượng dạng Chelate nên được cây hấp thụ hoàn toàn, nhanh chóng và hiệu quả.
Kombi-FK giúp ngăn ngừa và khắc phục hiện tượng vàng lá, xoăn lá, rụng hoa. Giúp tăng sức sống hạt phấn nên tăng khả năng đậu trái, chống rụng trái non, làm tăng năng suất và chất lượng nông sản.
Kombi-FK thúc đẩy quá trình hình thành các vitamin, tổng hợp dinh dưỡng dự trữ vào hạt làm tăng hương vị, chất lượng hạt gạo, giảm gạo gãy, tăng độ bóng và độ trong của hạt gạo…

Hướng dẫn sử dụng

Cây trồng
Công dụng
Cách dùng
Cây trồng

Sầu riêng

Công dụng

-Tăng đậu trái

-Chống trụng trái

Cách dùng

-Pha 25g/200 lít, phun ướt đều thân cành.

-Phun định kỳ 7-10 ngày/lần vào giai đoạn nụ đến sau khi đậu trái non.

Cây trồng

Cây xoài

Công dụng

-Tăng đậu trái

-Chống rụng trái

-Dưỡng trái

Cách dùng

-Pha 25g/200 lít, phun ướt đều thân cành.

-Phun định kỳ 7-10 ngày/lần vào giai đoạn nụ đến sau khi đậu trái non.

-Kết hợp với phân bón lá Miracle-Gro 15-30-15+TE hoặc Miracid 30-10-10+TE vào giai đoạn sau đậu trái, định kỳ 10-15 ngày/lần.

Cây trồng

Cây lúa

Công dụng

-Mập đòng, trổ đều

-Tăng chất lượng hạt gạo

Cách dùng

-Pha 2,5g/20 lít, phun ướt đều lá lúa.

-Phun vào giai đoạn làm đòng và giai đoạn ngậm sữa. Kết hợp với các loại phân bón lá để tăng thêm hiệu quả.