THUỐC TRỪ BỆNH CÂY TRỒNG Curennox OC 85WP

Thành phần:

Copper Oxychloride 850g/kg
Quy cách đóng gói:

20g, 40g, 100g, 500g, 1kg

Công dụng

Curenox OC 85WP là thuốc trừ bệnh dạng bột, hòa tan và phân tán đều trong nước. Khi phun Curenox OC 85WP sẽ tạo ra một lớp bao phủ đồng đều trên bề mặt lá, trái, thân cây nên phòng trừ rất hiệu quả nhiều loại nấm bệnh trên cây trồng.
Bà con có thể sử dụng Curenox OC 85WP để “tắm rửa cây vườn” sau thu hoạch nhằm loại bỏ hết nấm bệnh, rong rêu, tảo đỏ… của vụ trước, bảo vệ cây trước khi bước vào mùa vụ mới.
Ngoài ra, Curenox OC 85WP còn cung cấp vi lượng Đồng giúp cây có múi tăng năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Hướng dẫn sử dụng

Cây trồng
Công dụng
Cách dùng
Cây trồng

Cây điều

Công dụng

-Tắm cây rửa vườn sau thu hoạch

-Thán thư

Cách dùng

-Pha 500g/ phuy 200 lít, phun ướt đều tán lá, thân cây.

-Phun khi bệnh chớm xuất hiện.

-Lượng nước phun 600-800 lít/ha.

Cây trồng

Cây Tiêu

Công dụng

-Tắm cây rửa vườn sau thu hoạch

-Bệnh chết nhanh

-Phòng trừ bệnh lở cổ rễ

Cách dùng

-Pha 500g/ phuy 200 lít nước, phun ướt đều tán lá, thân cây.

-Sử dụng tưới gốc để phòng trừ nấm bệnh trong đất.

-Pha 20-40g/ 1 lít nước để quét hoặc phun lên gốc từ mặt đất.

Cây trồng

Cây có múi

Công dụng

-Tắm cây rửa vườn sau thu hoạch nhằm tẩy sạch nấm bệnh, tảo đỏ.

-Phòng và trị bệnh ghẻ, đốm rong, nấm bồ hóng, nấm hồng…

Cách dùng

-Pha 500g/ phuy 200 lít, phun ướt đều tán lá, thân cây.

-Phun khi bệnh chớm xuất hiện.

-Có thể phun hoặc tưới gốc để phòng trừ nấm bệnh trong đất.

Cây trồng

Cây xoài

Công dụng

-Tắm rửa cây vườn

-Bệnh thán thư

-Bệnh nấm hồng

-Bệnh khô đọt

-Bệnh xì mủ trái…

Cách dùng

-Pha 500g/ phuy 200 lít, phun ướt đều tán lá, thân cây.

-Phun khi bệnh chớm xuất hiện.

-Có thể phun hoặc tưới gốc để phòng trừ nấm bệnh trong đất.

-Pha 500g/ phuy 200 lít, phun ướt đều thân lá sau khi thu hoạch.

Cây trồng

Thanh long

Công dụng

-Thán thư

-Nấm bồ hóng

-Ngừa nấm trắng

-Thối chết cành già

Cách dùng

-Pha 40g/ 16 lít, không phun tăng liều.

-Phun định kỳ 7-10 ngày/ lần phòng trừ các loại nấm bệnh.

-Không phun Curenox OC 85WP khi trái đã ửng da lươn.

Cây trồng

Sầu Riêng

Công dụng

-Tắm cây rửa vườn.

-Bệnh thán thư.

-Bệnh cháy lá chết ngọn.

-Bệnh thối trái.

Cách dùng

-Pha 500g/ phuy 200 lít, phun ướt đều thân lá sau thu hoạch.

-Pha 500g/ phuy 200 lít, phun ướt đều thân, cành, lá khi bệnh chớm xuất hiện. Hoặc phun ngừa vào giai đoạn ra tược, đậu trái non.

Cây trồng

Cà Phê

Công dụng

-Tắm cây rửa vườn

-Tảo đỏ

-Bệnh rỉ sắt

-Nấm hồng

-Khô cành, khô quả

Cách dùng

-Pha 500g/ phuy 200 lít nước, phun ướt đều tán lá, thân cây, phun kỹ 2 mặt của lá.

Lưu ý:
-Xử lý bệnh vàng lá thối rễ: Pha Tân Qui Talaxyl 25WP (200-300g/ phuy 200 lít) với Curenox OC 85WP (500g/ phuy 200 lít) để tưới gốc khi cây có biểu hiện bệnh. Hoặc tươi ngừa vào mỗi cơi đọt.
-Xử lý bệnh nứt thân xì mủ: Pha Tân Qui Talaxyl 25WP (200g/0.5 lít) với Curenox OC 85WP (500g/0.5 lít). Cạo sạch phần vỏ cây bị bệnh, quét đều thuốc lên nơi thân cây đã cạo vỏ. Xử lý 2 lần, cách nhau 7 ngày.